Stendörrens styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighetsbolaget Stendörren kallas till årsstämma den 24 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Andreas Philipson och styrelseledamöterna Seth Lieberman, Helena Levander, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons