Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 1,2 procent i december – ökat i BWX Tech och Stericycle

Publicerad

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 1,2 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,5 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 13,3 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 20,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Amerikanska aktier föll i december efter två starka månader.

Fonden gynnades under månaden av sin exponering inom telekommunikation, sällanköpsvaror och industri.

Inom telekommunikation gynnades fonden av positionen i Maxar Technologies som under månaden meddelade att man förvärvas av Advent International för 6,4 miljarder dollar.

Inom sällanköpsvaror kom positiva bidrag från IAA, Burlington Stores och Berry Global.

Negativa bidrag till fonden kom från dagligvaror och basmaterial. Enskilda innehav som bidrog negativt var Darling Ingredients och Balchem. Även ON Semiconductor bidrog negativt.

Gällande fondens aktivitet under månaden ökade man i BWX Technologies och Stericycle. Samtidigt sålde man innehavet i Semtech Corporation.

Den sektor med störst exponering i fonden var industrisektorn. Portföljexponeringen uppgick till 23,5 procent. Därefter följde informationsteknik och finans med exponeringar om 16,4 respektive 15,4 procent.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Amdocs, Berry Global Group och Assurant med portföljvikter om 1,9, 1,9 respektive 1,8 procent.

Fondens likvida tillgångar uppgick vid månadsskiftet till 3,8 procent. Förutom exponeringen mot USA hade fonden en mindre exponering mot Storbritannien, Indien, Bermuda och Thailand.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,2
Index MM, förändring i procent-4,5
Fond helår, förändring i procent-13,3
Index helår, förändring i procent-20,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons