Schroder ISF Frontier Markets ökade 0,4 procent i mars – gynnades av exponering mot Förenade Arabemiraten

Fonden Schroder ISF Frontier Markets Eq A SEK steg 0,4 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Rami Sidani och Tom Wilson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att gränsmarknader såg en marginell positiv utveckling under mars. Den geopolitiska risken förblev hög och inflationsoro fortsatte dämpa riskaptiten.

Gällande fondens geografiska allokering gynnades man framförallt av exponeringen mot Förenade Arabemiraten. Avsaknaden av exponering mot Sri Lanka och allokeringen mot Saudi Arabien gynnade också månadens relativavkastning.

Samtidigt missgynnades man av sin exponering mot Egypten. Kriget i Ukraina har fått matpriserna i landet att stiga kraftigt vilket lett till ökat inflationstryck. Detta ledde bland annat till att centralbanken höjde räntan med 100 baspunkter till 9,25 procent.

Gällande enskilda aktieinnehav gynnades fonden av sin exponering mot Kaspi och FPT Corp. I den negativa vågskålen fanns bland annat Nova Ljubljanska Banka.

Framöver menar förvaltarna att gränsmarknader missgynnas av Feds åtstramningar och en stark amerikansk dollar. Många utvecklingsländer är också nettoimportörer av energi och andra råvaror vilket skapar ytterligare motvind för länderna när priset på dessa varor fortsätter stiga.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Ahli United Bank, Vinhomes och Emaar Properties med portföljvikter om 7,0, 5,6 respektive 5,4 procent.

Vietnam var den marknad med störst geografisk exponering i fonden med 26,9 procent av portföljvikten. Därefter följde Förenade Arabemiraten och Bahrain med exponeringar om 9,3 respektive 7,0 procent.

Största sektor i fonden var finans med en exponering om 36,5 procent, följt av fastigheter och dagligvaror med exponeringar om 17,8 respektive 12,7 procent.

Schroder ISF Frontier Markets Eq A SEK, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent0,4
Index MM, förändring i procent0,1
Fond i år, förändring i procent-4,3
Index i år, förändring i procent-6,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons