Schroder ISF Asian Smaller Companies minskade 0,3 procent i maj – indiska marknaden föll mest under månaden

Fonden Schroder ISF Asian Smaller Companies minskade 0,3 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 12,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Paul Rathband.

Inledningsvis skriver förvaltaren att asiatiska aktier föll i maj. Indien var den indexmarknad som föll mest efter att centralbanken höjde sin styrränta för att hindra inflationen från att fortsätta stiga. Den marknad som klarade sig bäst var Taiwan.

Gällande fondens utveckling var aktievalen fondens primära bidragsgivare till den relativa avkastningen. På geografisk nivå gynnades man av exponeringen mot Indien, Taiwan och Kina. Övervikten mot Hongkong bidrog positivt.

Enskilda innehav som bidrog positivt var bland annat King Slide Works, Merida Industry och Voltronic Power Technology. I den negativa vågskålen fanns samtidigt Can Fin Homes, NHN KCP och Oberoi Realty.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att i Kina har senaste årens regulatoriska åtstramningar mest påverkat större aktörer. Förvaltaren ser styrka i portföljinnehav i Hongkong som för nuvarande utmanas av en svag inhemsk ekonomi på grund av coronarestriktioner.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Merida Industry, Venture Corp och Sporton International med portföljvikter om 3,0, 2,6 respektive 2,4 procent.

Schroder ISF Asian Smaller Companies, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,3
Index MM, förändring i procent-1,9
Fond i år, förändring i procent-14,2
Index i år, förändring i procent-12,9

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons