Rekordhög omsättning och rörelseresultat för Absolent

Luftfiltertillverkaren Absolent redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 30,1 procent till 350,7 miljoner kronor (269,6).

Ebitda-resultatet blev 73,4 miljoner kronor (50,4), med en ebitda-marginal på 20,9 procent (18,7).

Rörelseresultatet blev 63,4 miljoner kronor (41,1), med en rörelsemarginal på 18,1 procent (15,2).

”Under årets andra kvartal redovisade koncernen den högsta nettoomsättning och det högsta rörelseresultat någonsin för ett enskilt kvartal, ett tydligt styrkebesked givet rådande utmaningar på världsmarknaden”, säger Absolents vd och koncernchef Axel Berntsson.

Resultatet före skatt var 56 miljoner kronor (38,1).

Resultatet efter skatt blev 42,5 miljoner kronor (30,8), en ökning med 38,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,75 kronor (2,75), vilket innebär en ökning med 36,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20,6 miljoner kronor (34,2).

”Koncernens egna försäljningsbolag har gjort ett starkt arbete med att vinna affärer och ta marknadsandelar och trots en säsongsmässigt lugnare sommarperiod har koncernens båda affärsområden, Industrial och Commercial Kitchen, välfyllda orderböcker”, säger Berntsson.

Absolent, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Nettoomsättning350,7269,630,1%
EBITDA73,450,445,6%
EBITDA-marginal20,9%18,7%
Rörelseresultat63,441,154,3%
Rörelsemarginal18,1%15,2%
Resultat före skatt5638,147,0%
Nettoresultat42,530,838,0%
Resultat per aktie, kronor3,752,7536,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet20,634,2-39,8%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons