Re-Match rapporterar ökad förlust under 2021

Re-Match, som är verksamt inom återvinning av konstgräs, redovisar en blygsam omsättningsökning och betydligt större förlust under helåret 2021 jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 28,6 miljoner danska kronor (28,5). Den justerade omsättningen uppgick till 31,1 miljoner danska kronor (42,5).

Rörelseresultatet blev -73,0 miljoner danska kronor (-34,5).

Resultatet före skatt var -92,4 miljoner danska kronor (-47,6).

Resultatet efter skatt blev -92,4 miljoner danska kronor (-49,1).

Re-Match är listade på First North i Köpenhamn sedan december förra året.

”Även om 2021 resulterade i höga extrakostnader, främst förknippade med börsnoteringen, har Re-Match lyckats leverera på sina viktiga milstolpar som beskrevs i samband med börsintroduktionen. Fabriksbyggnationen i Tiel har färdigställts i förtid, de nederländska maskinerna är beställda och byggkontraktet för den franska fabriken har också undertecknats i förtid. Tillsammans ger dessa resultat trygghet i att företaget kommer att leverera nästa tillväxtfas för Europa och Nordamerika”, kommenterar medgrundare och vd Nikolaj Magne Larsen.

Re-Match, Mdkk20212020FörändringNettoomsättning28,628,50,4%Rörelseresultat-73,0-34,5Resultat före skatt-92,4-47,6Nettoresultat-92,4-49,1

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons