Precise Biometrics genomför riktad nyemission och företrädesemission

Publicerad

Teknikbolaget Precise Biometrics styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Egis Technology på högst 25,5 miljoner kronor samt en företrädesemission om högst 42,5 miljoner kronor, med en utökningsoption om högst 15,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionerna ska godkännas på extra bolagsstämma den 5 september. Vid full teckning i den riktade emissionen, företrädesemissionen samt utökningsoptionen tillförs bolaget 83,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Villkoren i företrädesemissionen är 1:6, innebärande att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen i samtliga emissioner är 6,44 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 6 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 7 september. Teckningstiden löper från 12 september till 26 september och handel med teckningsrätter sker den 12 september till 21 september.

Motiveringen till nyemissionerna är att bolaget bedömer att rörelsekapitalet inte kommer att vara tillräckligt för att genomföra de långsiktiga investeringar som krävs för att fortsätta växa inom Algo samt stärka produkterbjudandet geografiskt och genomföra förvärv inom Digital Identity, i linje med bolagets tillväxtstrategi.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons