Pexa får studie publicerad i vetenskaplig tidsskrift

Medicinteknikbolaget Pexa meddelar att en ny vetenskaplig publikation visar för första gången att cytokiner som är erkänt viktiga biomarkörer går att mäta i Pex-prover. Det framgår av ett pressmeddelande.

I studien som bedrevs vid Fraunhofer institutet i Hannover, Tyskland samlades Pex-prover från frivilliga försökspersoner. Cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 kunde identifieras i proverna.

Proverna samlades in efter att man på ett kontrollerat sätt framkallat en inflammation, lik den som man kan få vid bakteriell infektion i lungorna. Vid den efterföljande biokemiska analysen av Pex-proverna kunde forskarna visa att cytokiner som exempelvis IL-6 och IL-8 går att mäta i Pex-prover.

Forskarna konkluderar att upptäckten breddar spektrumet av möjliga tillämpningar av Pexas metod inom såväl experimentell lungforskning som läkemedelsutveckling. Arbetet är vetenskapligt granskat för publicering i den vetenskapliga tidsskiften Nature Scientific Report.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons