Osäkerheten i Europa kan påverka säkerheten i norska energiförsörjningen

Hög osäkerhet på de europeiska energimarknaderna kan påverka leveranssäkerheten för kraft i Norge. Nu varnar norska statliga elnätsföretaget Statnett för att försörjningssituationen kan vara ansträngd i vissa lägen fram till och över vintern 2023.

”Tillgång till reglerad vattenkraft och möjligheter till import från omgivande länder säkerställer tillgång till kraft i Norge i de flesta situationer. Den hydrologiska situationen i södra Norge är dock svagare än normalt för årstiden, med mindre vatten i magasinen och mindre snö i fjällen i delar av södra Norge. Kriget i Ukraina har också bidragit till ovanligt höga gaspriser, samtidigt som det råder osäkerhet om långsiktig gastillförsel”, skriver tidningen.

Skulle inflödet bli lägre än normalt det närmaste halvåret och vintern blir torr och kall visar Statnetts beräkningar att Norge behöver en betydande nettoimport för att ha tillräckligt energisäkerhet fram tills snösmältningen våren 2023.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons