Organoclicks incitamentsprogram blev fulltecknat

Miljöteknikbolaget Organoclick meddelar att incitamentsprogrammet på 979 500 teckningsoptioner riktat till vd och ledande befattningshavare, som godkändes på extra bolagsstämma den 12 januari, blev fulltecknat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen var 1,57 kronor per teckningsoptioner och bolaget tillförs därmed 1,5 miljoner kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i bolaget till en teckningskurs på 10,23 kronor per aktien från januari till juli 2025.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons