NorQuant ESG minskade 6,2 procent i juni – positiva bidrag från valutarörelser

Fonden NorQuant ESG minskade 6,2 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Nygaard.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni månad var en utmanande månad. Ett exempel på detta är det breda indexet för Stockholmsbörsen (OMXSPI), vilket var ner med 11,8 procent efter månaden.

Fortsättningsvis skriver man att fonden vilken investerar i hållbara europeiska företag haft en negativ utveckling under månaden liksom de europeiska börserna. De positiva bidragen till fonden kom under juni från valutarörelser.

Förvaltaren skriver också att fonden haft något lägre volatilitet än jämförelseindex, siffrorna för detta följer 14,6 procent i jämförelse med index som har en årlig volatilitet på 16,2 procent.

Gällande fondens valutaexponering hade man störst allokering mot brittisk pund, euro och norsk krona med exponeringar om 23, 22 respektive 17 procent.

De sektorer med störst exponering i fonden var finans, kommersiella tjänster, och dagligvaror med exponeringar om 35, 10 respektive 8 procent.

NorQuant ESG, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,2
Index MM, förändring i procent-5,1
Fond i år, förändring i procent-14,3
Index i år, förändring i procent-11,2

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons