Minesto rapporterar små resultatförändringar under första kvartalet

Havsenergibolaget Minesto redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad.

Omsättningen steg 5,7 procent till 11,1 miljoner kronor (10,5).

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-4,6).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,02).

Likvida medel uppgick till 123,3 miljoner kronor (89,6).

”Den uppdaterade projektplanen som annonserades under första kvartalet innebär inte bara att vi säkrar våra åtaganden i pågående EU-finansierade samarbeten, utan även att vi höjer ribban för leveranserna. Genom nätansluten drift inom befintligt elköpsavtal med vår kund och samarbetspartner på Färöarna, elbolaget SEV, kommer vi snabbare kunna generera elproduktionsdata som kommer till nytta i alla pågående samarbeten”, kommenterar vd Martin Edlund.

”Kriget i Ukraina och det mänskliga lidande som följer av detta fortsätter att skapa osäkerhet i världen. Behovet av att addera grön, oberoende och säker energiförsörjning till energimixen ställs på sin spets och Minestos uppgift att bidra till lösningen är kanske viktigare än någonsin”, avslutar Edlund sitt vd-ord.¨

Minesto, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning11,110,55,7%
Rörelseresultat-4,6-4,6
Nettoresultat-3,6-2,3
Resultat per aktie, kronor-0,03-0,02
Likvida medel123,389,637,6%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons