Lumito genomför en riktad nyemission av aktier till garanter i företrädesemissionen

Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, genomför en riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen omfattar 405 000 aktier till teckningskursen 80 öre per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen. Lumito har därefter 156,71 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons