Lönerna ökade 3 procent i juli, reallöner sjönk 5,5 procent – Medlingsinstitutet

Reallönen för en genomsnittlig löntagare i Sverige minskade med 5,5 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Det visar ny statistik från Medlingsinstitutet. Nedgången är lika stor som noterades i juni.

I juli 2022 väntas löneökningstakten i hela ekonomin uppgå till 3 procent när statistiken blir definitiv. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Enligt preliminär statistik ökade lönerna i juli med 2,8 procent.

– Löneökningstakten har tilltagit i flera branscher. De senaste åren har lönerna ökat snabbast i privata tjänstebranscher, men nu har lönerna tagit lite mer fart inom både industrin och servicesektorn, säger Medlingsinstitutets ekonom Petter Hällberg.

Konsumentpriserna steg med 8 procent i juli, om ändrade boräntekostnader räknas bort. Inklusive dessa var inflationen 8,5 procent.

– Trots att lönerna ökat lite snabbare de senaste månaderna är det inte med någon anmärkningsvärd takt jämfört med perioden före pandemin. Den höga inflationstakten innebär att löntagarnas reallöner minskar med 5,5 procent om man räknar in effekterna från boränteförändringar. I en internationell jämförelse sticker dock Sverige inte ut, de svenska reallöneminskningarna liknar de i de flesta andra länder, säger Petter Hällberg.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons