Lannebo Sverige Plus ökade 5,0 procent i december – FED signalerar för minskade stimulanser

Fonden Lannebo Sverige Plus steg 5,0 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Under 2021 har fonden avkastat 32,4 procent och är därmed sämre än index som har ökat 39,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Robin Nestor och Martin Wallin.

Inledningsvis lyfter förvaltarna att läkemedelsbolagen börjat arbeta med omformuleringar av coronavaccin för att skydda bättre mot omikronvarianten. Detta kan vara klart att distribueras under inledningen av 2022.

Aktiemarknaden har visat på hög volatilitet under december där sentimentet vandrat mellan oro och optimism. Förvaltarnas syn på innehaven i fonden är att de har attraktiva värderingar och rimliga vinstförväntningar.

Den amerikanska centralbanken signalerade att man ska minska stödköpen i rask takt samt höja styrräntan tre gånger under 2022 och ytterligare fem gånger under de närmsta två åren.

Bland de främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under december fanns Nokia och H&M.

”Nokia höll under början av månaden en uppdatering kring bolagets nätverksverksamhet. Från att ha genomgått en stor omställning har nu bolaget kommit fram med konkurrenskraftiga produkter som driver försäljning och lönsamhet. Vad gäller erhållna och driftsatta 5G-kontrakt ligger Nokia på ungefär samma nivå som Ericsson”, skriver förvaltarna.

I den negativa vågskålen fanns bland annat SEB vars tyska verksamhet fick besök av skattemyndigheten och ett återkrav på 936 miljoner euro med risk för ytterligare krav. Detta efter historiska affärsupplägg för att kringgå skatter vid aktieutdelningar. SEB motsäger sig att man bidragit till oegentlig verksamhet och samarbetar med myndigheterna.

Även Securitas föll efter att man aviserat ett förvärv av den amerikanska verksamheten för elektroniska säkerhetslösningar från Stanley Black & Decker.

”Köpeskillingen uppgår till 3,2 miljarder dollar och väntas medföra 1,7 miljarder dollar i försäljning. Rörelsemarginalen på den förvärvade lönsamheten ligger kring 10 procent. Vi tycker att förvärvet är i linje med bolagets tidigare kommunikation och strategiskt riktigt men görs till en för hög värdering vilket tvingat fram en nyemission”, kommenterar förvaltarna.

Gällande fondens aktivitet har man under månaden gjort köp i Millicom, Stora Enso och Swedbank samt försäljningar i Electrolux, Securitas och Volvo.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Ericsson, Trelleborg och H&M med portföljvikter om 7,0, 6,8 respektive 6,7 procent.

Lannebo Sverige Plus, %december, 2021Fond MM, förändring i procent5,0Index MM, förändring i procent5,2Fond i år, förändring i procent32,4Index i år, förändring i procent39,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons