Klarabo ska återköpa egna aktier

Fastighetsbolaget Klarabo meddelar att styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 maj beslutat att påbörja ett återköpsprogram av egna aktier. Förvärv ska ske fram till nästa årsstämma, enligt ett pressmeddelande.

Klarabo får inneha högst 10 procent av aktierna i bolaget. I dagsläget innehar bolaget inga egna aktier.

Återköpsprogrammet kommer ge ökade möjligheter att anpassa kapitalstrukturen i bolaget samt kunna överlåta aktier vid förvärv.

Max Kaing
Nyhetsbyrån Finwire

Annons