Japans inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i maj – högsta nivån på fem månader (uppdatering)

(uppdatering avser stycke fyra)

Japans inköpschefsindex för tjänsteindustrin ökade i maj.

Tjänsteindexet förbättrades till 51,7 i maj.

Föregående månads utfall var 50,7.

Det är den högsta siffran som noterats på fem månader. Det är också andra månaden i rad som indexet pekar på tillväxt. En siffra över 50 indikerar expansion.

Japans sammanvägda inköpschefsindex ökade i maj.

Det sammanvägda indexet förbättrades till 51,4 i maj.

Föregående månads utfall var 51,1.

Japanmaj, 2022april, 2022
Inköpschefsindex för tjänstesektorn51,750,7
Inköpschefsindex sammanvägt51,451,1

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons