Irras genomför en företrädesemisison på 215 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Irras styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission på 215 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 3 augusti. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen är att säkerställa framgångsrik implementering av bolagets tillväxtstrategi, inklusive finansiering av Irras löpande verksamhet och dess fortsatta kommersialisering av sin produktportfölj.

Villkoren är 9:1, innebärande att en befintlig aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 30 öre per aktie. Företrädesemissionen är säkrad upp till 77 procent, motsvarande en emissionslikvid på 166 miljoner kronor.

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 3 augusti och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 augusti. Teckningstiden löper från 9 augusti till 23 augusti och handel med teckningsrätter pågår den 9 augusti till 18 augusti.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons