Intrums förre vd Lars Wollung föreslås som ny ordförande i Hoist

Aktieägarna i kredithanteringsbolaget Hoist kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari.

Stämman har påkallats av storägarna Per Arwidsson och Erik Selin med bolag med syftet att genomföra stora förändringar i styrelsen.

Minoritetsägarna, det vill säga Arwidsson och Selin, föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om omval av Peter Zonabend samt nyval av Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung till styrelseledamöter. Vidare föreslår minoritetsägarna att den extra bolagsstämman beslutar om nyval av Lars Wollung som styrelseordförande.

Förslaget medför att Mattias Carlsson, Malin Eriksson, Helena Svancar, Per Anders Fasth, Henrik Käll, Niklas Johansson och Fredrik Backman utträder ur styrelsen.

Lars Wollung har tidigare varit vd för Intrum.

”Bedömningen är att marknaden för förfallna fordringar är långsiktigt attraktiv, och att Hoist Finance har goda möjligheter att bli en ledande aktör i Europa. Detta förutsätter ett omfattande och konkret förbättringsarbete. Därför föreslås en mindre styrelse under ledning av en ordförande som är engagerad på heltid”, skriver Arwidsson och Selin som motivering till sitt styrelseförslag.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons