I Love Lund direktnoteras på Spotlight den 23 september

I Love Lund har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 23 september. B-aktien kommer handlas med kortnamnet LOVE B. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Love Lund är ett idéburet investeringsbolag som investerar i bolag med anknytning till Lund, företrädesvis onoterade och i en tidig utvecklingsfas.

Bolaget har inte genomfört någon kapitalisering i samband med noteringen. Därmed finns ingen noteringskurs som riktmärke utan marknaden sätter priset. Bolaget har 380 250 aktier.

– I Love Lund erbjuder investerare exponering mot ett femtiotal främst onoterade Lundabolag, oftast i mycket tidig bolagsfas. God förvaltning och värdeutveckling kombineras med Lundanytta och investerings- och övriga aktiviteter för aktieägarna. Till våra entreprenöriella portföljbolag bidrar vi med kapital och kompetens från oss och hela vårt Lundabaserade investeringsnätverk. Med vår notering på Spotlight låter vi nu alla Lundaälskare enkelt och tryggt investera i idérika lunda-start-ups, säger Björn Englund, vd och grundare av I Love Lund.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons