Höjt resultatkonsensus för Nordea efter halvårsrapporten

Nordea Bank har haft en positiv kursutveckling efter bolagets rapport den 18 juli som visade ett bättre resultat än väntat.

Aktien, som steg 5,5 procent på rapportdagen, är i skrivande stund upp 13,7 procent efter rapportsläppet samtidigt som storbolagsindexet OMXS30-index har stigit 7,6 procent.

Utfallet för det andra kvartalet visade högre än väntade intäkter och rörelseresultat. Den positiva avvikelsen för rörelseresultatet var 12 procent.

Enligt Factset har analytikerkollektivet efter rapporten sänkt prognosen för årets intäkter marginellt men höjt prognosen för nästa år med 1,1 procent.

Konsensus för årets räntenetto har höjts med 1,5 procent och justerats upp med 3,9 procent för nästa år.

Estimaten för kreditförlusterna för i år har dragits ned 46,6 procent och sänkts med 2,9 procent för nästa år. I det andra kvartalet skedde oväntade återföringar.

Prognosen för årets rörelseresultat har höjts 4,4 procent och justerats upp med 2,9 procent för nästa år.

Genomsnittlig rekommendation på aktien är fortsatt övervikt. Den genomsnittliga riktkursen har höjts 1,5 procent till 121,41 kronor, från 119,61 kronor.

Andelen positiva rekommendationer ligger nu på 74 procent (69) medan andelen behåll är 22 procent (27) och andelen negativa rekommendationer 4 procent (4).

Nordea
Bank
Aktiekursutveckling på
rapportdag
5,5%
Datum2022-08-192022-07-17DifferensAntal estimat
Aktiekurs102,5890,2513,7%
Genomsnittlig riktkurs121,41119,611,5%
Skillnad riktkurs vs nuvarande
aktiekurs
18,35%32,53%
Rekommendation konsensusÖverviktÖvervikt27
Andel positiva
rekommendationer
74%69%20
Andel behåll rekommendationer22%27%6
Andel negativa
rekommendationer
4%4%1
Intäkter, innevarande kvartal2 4392 4340,2%11
Intäkter,  innevarande i år9 4739 4760,0%23
Intäkter, nästa år10 38210 2651,1%23
Tillväxt intäkter, nästa år9,6%8,3%
Räntenetto, innevarande
kvartal
1 3431 3410,1%7
Räntenetto, i år5 3345 2561,5%14
Räntenetto, nästa år5 7945 5753,9%14
Tillväxt räntenetto, nästa år8,6%6,1%
Kreditförluster, innevarande
kvartal
-50-475,6%7
Kreditförluster, i år-130-243-46,6%14
Kreditförluster,  nästa år-345-355-2,9%14
Tillväxt kreditförluster,
nästa år
166,0%46,2%
Rörelseresultat, innevarande
kvartal
1 2391 2241,3%5
Rörelseresultat, innevarande
år
4 4584 2684,4%9
Rörelseresultat, nästa år5 0914 9472,9%9
Tillväxt rörelseresultat,
nästa år
14,2%15,9%
Källa: Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons