Gold Town Games styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i spelutvecklingsbolaget Gold Town Games kallas till årsstämma torsdagen den 16 juni i Skellefteå.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Maria Lidström samt styrelseledamöterna Tomas Alexandersson och Leif Rehnström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om riktad nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons