Global råstålsproduktion minskade med 3,0 procent på årsbasis i december

Global råstålsproduktion minskade med 3,0 procent på årsbasis till 158,7 miljoner ton i december. Månaden innan var tillväxten -9,9 procent.

För hela 2021 ökade råstålsproduktionen med 3,6 procent. Månaden innan var tillväxten, YTD, 4,5 procent.

Globaldecember, 2021november, 2021Råstålsproduktion, månad, miljoner ton158,7143,3Råstålsproduktion, månad, förändring i procent-3,0-9,9Råstålsproduktion, YTD, miljoner ton1 911,91 752,5Råstålsproduktion, YTD, förändring i procent3,64,5

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons