Franklin Biotechnology Discovery Fund ökade 4,73 procent i mars – bioteknologi och life science bidrog negativt under Q1

Publicerad

Fonden Franklin Biotechnology Discovery A Acc $ steg 4,73 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,25 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,02 procent och är därmed bättre än index som har minskat 11,90 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Evan McCulloch, Wendy Lam och Akiva Felt.

Inledningsvis skriver förvaltarna att globala aktiemarknader sjönk under det första kvartalet, dock steg råvaruaktier. Hög inflation och stramare penningpolitik samt Rysslands invasion av Ukraina anges som anledningar. Det generella mönstret var att tillväxtaktier sjönk rejält medan värdeaktier sjönk något mindre.

Inom hälsovårdssektorn gick det svagast för undersektorerna bioteknologi och life science medan läkemedel gick desto starkare.

Fonden gynnades under kvartalet av sina innehav i Vertex Pharmaceuticals och Neurocrine Biosciences samt läkemedelsbolagen Zogenix, Jazz Pharmaceuticals, IntraCellular Therapies och Reata Pharmaceuticals.

Ett innehav bidrog positivt under kvartalet var läkemedelsbolaget Intra-Cellular. Aktien föll initialt då man annonserade en nyemission om 400 miljoner dollar men har nu återhämtat sig. Aktien steg på beskedet från ledningsgruppen att kapitalet ska användas till att utveckla och kommersialisera produkten Calypta. Förvaltarna menar att bolaget är en stark uppköpskandidat.

Mirati Therapeutics blev fonden sämsta innehav under kvartalet, både i relativa och absoluta termer. Även Sutro Biopharma, Heron Therapeutics, Zymeworks och Applied Therapeutics bidrog negativt.

Förvaltarna skriver att bioteknologi- och läkemedelssektorn fortsätter att gynnas av en robust utveckling av läkemedel. Branschen gynnas även av att efterfrågan nu kommer tillbaka för vissa produkter efter pandemin, såsom diagnostik och medicinsk utrustning.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att värderingarna är relativt attraktiva inom läkemedelsindustrin och ser stora möjligheter för en aktiv förvärvsaktivitet. Framöver kommer förvaltarna att fokusera på aktier som de anser är översålda och som har en intakt fundamental styrka.

Franklin Biotechnology Disc A Acc $, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent4,73
Index MM, förändring i procent4,25
Fond i år, förändring i procent-9,02
Index i år, förändring i procent-11,90

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons