Finansinspektionen ska granska hållbara fonder

Finansinspektionen (FI) ska granska hållbara fonder för att se om de lever upp till de hårda krav som ställs eller om de framställer sig som mer hållbara än vad de faktiskt är. Det skriver FI på sin hemsida.

FI menar att bekämpningen av så kallad grönmålning är centralt för att behålla förtroendet för hållbara investeringar.

Sedan mars 2021 tillämpas nya regler gällande vilken hållbarhetsinformation finansiella företag måste dela med sig av till investerare (SFDR). Hårdast krav ställs på så kallade artikel-9-fonder.

Finansinspektionen ska nu granska dessa artikel-9-fonder genom en fördjupad analys för att se om de uppfyller kraven.

”För konsumenter och investerare är det viktigt att det går att lita på informationen som finns. Det gäller särskilt de fonder som vill framstå som allra mest hållbara eftersom det finns stor efterfrågan på den typen av fonder”, säger Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på FI.

Den fördjupade analysen bedöms vara klar innan sommaren.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons