Fidelity Global Technology ökade 3,2 procent i december – investerade under fjärde kvartalet i Meta Platforms

Fonden Fidelity Global Technology A EUR steg 3,2 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Under 2021 avkastade fonden 31,5 procent och var därmed sämre än index som ökade 37,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Hyunho Sohn.

Angående årets fjärde kvartal skriver förvaltaren att fondens underavkastning gentemot index bland annat var hänförlig till de enskilda aktievalen inom halvledarindustrin, samt undervikter i exempelvis teknologihårdvara.

Bland enskilda innehav som under kvartalet underpresterade fanns Alibaba, vars aktie föll efter att e-handlaren rapporterat vinster som var lägre än väntat. Dessutom menar Sohn att aktien påverkades negativt av att kinesiska regulatorer instruerat ett annat kinesiskt bolag att avnotera sina aktier i USA. Sentimentet försämrades ytterligare av att bolagets molnverksamhet förlorat avtal med en kinesisk myndighet, efter att anklagats för att ta dålig hänsyn till frågor relaterat till cybersäkerhet.

På den positiva sidan fanns däremot chiptillverkaren KLA, efter att bolagets vinsttillväxt överträffade förväntningarna. Även Juniper Networks utvecklades starkt, efter att bolagets slutmarknader visat snabb tillväxt.

Angående fondens aktivitet under kvartalet initierade förvaltaren en position i Meta Platforms (tidigare Facebook). Som intressanta egenskaper i investeringen pekar Sohn på en attraktiv värdering, givet bolagets högkvalitativa affärsmodell, hållbara omsättningstillväxt och långsiktiga potential till marginalexpansion.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Microsoft, Apple och Amazon med portföljvikterna 8,0, 5,7 respektive 3,8 procent.

Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot informationsteknologi, kommunikationstjänster och sällanköpsvaror med portföljvikterna 71,3, 11,7 respektive 9,0 procent.

Fidelity Global Technology A-Dis-EUR, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,2Index MM, förändring i procent1,9Fond i år, förändring i procent31,5Index i år, förändring i procent37,0

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons