Evli Europe ökade 6,05 procent i december – Trelleborg, Sage Group och Skanska gynnade utvecklingen

Fonden Evli Europe B steg 6,05 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,71 procent. Under 2021 har fonden avkastat 27,14 procent och är därmed bättre än index som har ökat 24,97 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Inledningsvis förklarar förvaltaren att fondens sektorallokering gynnade utvecklingen i december, med störst positiv effekt från övervikten i industrisektorn.

Vidare förklaras enskilda aktieurval ha missgynnat något, främst inom industrisektorn. De innehav som presterade bäst under perioden kom främst från urval inom sällanköpsvaror.

Gällande den geografiska fördelningen gynnades fonden av exponeringen mot Nederländerna och Sverige, medan Frankrike, Finland och Italien missgynnade.

De aktieinnehav som presterade bäst under månaden var Trelleborg, Sage Group och Skanska. I den negativa vågskålen återfanns Ipsen, Wärtsilä och Azimut.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Sage Group, GEA Group och Wärtsilä med portföljvikter om 3,22, 3,20 respektive 3,15 procent.

Störst branschexponering hade fonden mot industri, sällanköpsvaror samt dagligvaror.

Evli Europe B, %december, 2021Fond MM, förändring i procent6,05Index MM, förändring i procent5,71Fond i år, förändring i procent27,14Index i år, förändring i procent24,97

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons