EU-förbud mot ryskt kol kan skjutas fram en månad till mitten av augusti – Reuters

EU väntas på torsdagen godkänna ett förbud mot ryskt kol, men det skulle träda i kraft först i mitten av augusti. Det är en månad senare än vad som ursprungligen föreslogs, säger en EU-källa till Reuters.

Orsaken är påtryckningar från Tyskland att skjuta på åtgärden.

Utfasningen av import av ryskt kol är en hörnsten i det femte sanktionspaket mot Ryssland som EU-kommissionen föreslog i veckan. Däremot har det ännu inte införts några åtgärder mot rysk olja och gas.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons