Espiria 90 ökade 4,5 procent i december – stark avslutning på börsåret

Fonden Espiria 90 A steg 4,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Under 2021 har fonden avkastat 24,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 22,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Peter Van Berlekom, Stefan Pari, Huizi Zeng och Jakob Wikander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att man gick in i 2021 med en optimistisk bild både gällande ränte- och aktiemarknaden. Denna bild både besannades och överträffades.

”Trots fortsatta partiella nedstängningar av länder mot bakgrund av Omikron variantens utbredning har börserna inte tagit till sig den uppskjutna återhämtningen på ett negativt sätt. Detta då influensan avtagit i styrka med lägre hospitalisering och dödlighet. Den reala ekonomin visar en inneboende styrka där hotet snarast kommer från alltför låga räntor givet inflationen. Den finansiella ekonomin har haft överseende med inflationsspöket och december månad, liksom året som helhet, slutade starkt på världens börser”, skriver förvaltarna.

Framöver är förvaltarna positivt inställda till marknadsutvecklingen, även om det finns ett antal orosmoln på himlen. Faktorer som stigande inflation, räntehöjningar, problem i leveranskedjor, pandemins utveckling, minskade penningpolitiska stimulanser, högt ställda förväntningar och krävande värderingar begränsar uppsidan enligt förvaltarna.

Aktieandelen i portföljen uppgick till 88,5 procent och räntebärande tillgångar uppgick till 8,7 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Investor och Essity med portföljvikter om 2,9, 2,6 respektive 2,6 procent.

De sektorer med störst exponering var teknologi- och industrisektorn med cirka 17 respektive 16 procent av allokerat kapital.

Espiria 90 A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent4,5Index MM, förändring i procent2,4Fond i år, förändring i procent24,9Index i år, förändring i procent22,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons