Enter Select ökade 6,84 procent i december – avyttrat innehavet i Dometic

Fonden Enter Select steg 6,84 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 35,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Sten Lindquist, Cecilia Persson och Erik Paulsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att inflationen återigen är i fokus där en stark efterfrågan tillsammans med flaskhalsar i produktionsleden har lett till stigande kostnader. Detta i kombination med kraftigt stigande energipriser har tagit inflationen till högsta nivåerna på årtionden.

Vidare nämner förvaltarna att Embracer varit aktiva på förvärvsmarknaden under december och förvärvade hela sex bolag, däribland franska Asmodee och amerikanska Dark Horse.

Gällande aktiviteten i portföljen valde man att avyttra fondens position i Dometic under månaden.

”De har varit med i portföljen sedan 2018, då de presenterade en ambitiös plan för att minska komplexiteten i produktutbudet och i produktionen. Även om de kommit långt inom vissa områden har det hela dragit ut på tiden, bland annat beroende på handelstullar och pandemin”, skriver förvaltarna.

Främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Medicover, Atlas Copco, Husqvarna, Storskogen och Troax. I den negativa vågskålen fanns SEB, K2A, Balder, Dometic och Arjo.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Medicover, Atlas Copco och Hexagon med portföljvikter om 6,71, 5,82 respektive 5,69 procent.

Enter Select, %december, 2021Fond MM, förändring i procent6,84Fond i år, förändring i procent35,57

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons