Ecore Group flerdubblar omsättningen till drygt 3 miljoner kronor i december

Detaljhandelsbolaget Ecore Group redovisar en preliminär omsättning på 3,05 miljoner kronor i december 2021. Det är en ökning med 760 procent jämfört med 350 000 kronor motsvarande månad föregående år. Portföljbolagen i Ecore Group fortsätter att utvecklas positivt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Migo är nu även aktiva i Danmark, där uppmuntrande resultat avseende ’ad testing’ setts. Omsättningen i Danmark förväntas öka och ligga på samma nivåer som i Sverige efter att Mobilepay inom några veckor implementerats i den danska webshoppen. Det är Migos ambition att inom kort expandera till Finland samt Norge då bolaget ser likvärdiga intäktsmöjligheter där som i Sverige.

Electronordic har i december utfört en lagerflytt vilket påverkat omsättningen gentemot Norge negativt. I övrigt har omsättningen blivit något lidande på grund av komponentbristen som råder, vilket gör att bolaget stundvis haft svårt att erbjuda ett attraktivt och kontinuerligt utbud av produkter till konsumenter. Bolaget jobbar febrilt med att lösa denna flaskhals och ser en ljusning i detta avseende. Med detta i åtanke samt med en avtagande handel under julen så står bolaget ändock fortsatt starkt positionerat för ökad tillväxt och expansion, skriver Ecore.

Övergripande fokus för Ecore Group den närmaste tiden blir att se över samtliga dotterbolag och utvärdera dessa enskilt. Strategiskt kommer detta leda till att vissa bolag avyttras, allt för att effektivisera organisationen och maximera bolagsutvecklingen. Det är i bolagets intresse att gruppen skall utvecklas starkt med en god likviditet och ett positivt kassaflöde. Parallellt med detta mål så fortlöper även arbetet med att expandera de två större bolagen i portföljen, Migo och Electronordic.

Ecoret kommer framgent inte att uppdatera aktiemarknaden på månadsbasis. Djupare KPI siffror/nyckeltal kommer att presenteras i ett enskilt pressmeddelande som avser ett helt kvartal för att på ett mer rättvist sätt kunna spegla koncernens verksamhet. Bolaget har som tidigare aviserat en strategi om att växa genom förvärv och avser att uppdatera aktiemarknaden med information om diskussioner som fortlöper.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons