Ecomb lanserar sitt nya koncept Ecotube Zero

Industribolaget Ecomb lanserar sitt nya koncept Ecotube Zero, som innebär att all rökgas kan återföras till kraftverkspannan och då finns i princip inget behov av att ha skorstenen kvar. Utsläppen till atmosfären blir nära noll. Endast en delström av rökgasen avskiljs för slutlagring med CCS-tekniken. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det nya konceptet är en ny uppfinning inom det färdigutvecklade Ecotube-konceptet, vilket innebär en kort ledtid till färdig kommersiell produkt och en första installation i en kraftverkspanna. En patentansökan för den nya uppfinningen har i dagarna lämnats in.

Ecomb förväntar sig följande av den nya tekniken:
* Nära noll-utsläpp av rökgaser till atmosfären, skorstenar kan på sikt monteras ner
* Minimala syreöverskott i gasen inför koldioxidavskiljning med CCS-teknik
* Minskade kostnader för CCS-teknik
* Minimala NOx-utsläpp utan användning av kemikalier som ammoniak och urea
* Dagens marknadspriser på utsläppsrätter för CO2 möjliggör en snabbare introduktion av tekniken med kortare återbetalningstider
* Lika aktuellt för såväl nya som gamla pannor

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons