Didner & Gerge Småbolag ökade 11,1 procent i juli – sålt innehavet i Leroy Seafood

Publicerad

Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 11,1 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 13,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 24,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Kristian Åkesson.

De största positiva bidragsgivarna blev Trelleborg, Hexpol, Lagercrantz, Crayon och Bufab. De svagaste bidragen kom istället från Getinge, Embracer och Modulight.

Förvaltaren kommenterar Trelleborgs kvartalsrapport som beskriv som starkt med en organisk tillväxt på 11 procent. Gjorda prishöjningar har motverkat kostnadsinflationen vilket medförde en god rörelsemarginal på 17,9 procent, säger Åkesson.

Förvaltaren menar att Trelleborg kommer ha en stark balansräkning när man erhåller likviden från avyttringen av affärsområdet Wheels System. Nettokassan förväntas antingen användas till aktieåterköp eller, om rätt tillfälle dyker upp, till förvärv.

Vidare skriver förvaltaren att Electrolux kom med en svagare kvartalsrapport.

”Fortsatta problem med komponentförsörjning framförallt inom elektronik påverkade både volym och produktivitet vilket ledde till ett betydligt sämre rörelseresultat. Prisökningar och en positiv mixutveckling kunde inte kompensera.”, skriver Åkesson

Under månaden avyttrade fonden hela sitt innehav i Leroy Seafood.

”Anledningen är att bolaget har operationellt missat mot våra förväntningar varje kvartal under vår ägandeperiod. Däremot har historiskt väldigt höga laxpriser bidragit till att lönsamheten varit god och kursutvecklingen likaså”, skriver Åkesson.

Under månaden skedde även köp i Castellum och Vitec samtidigt som minskningar skedde i Embracer och Electrolux.

Vid månadsskiftet var fondens största sektor industri på 46,5 procent, följt av teknologi på 18,1 procent samt hälsovård på 7,8 procent.

Största tre enskilda innehaven var Embracer, Meko och AAK med vikter om 4,9, 4,3 respektive 4,1 procent.

Didner & Gerge Småbolag, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent11,1
Index MM, förändring i procent13,4
Fond i år, förändring i procent-20,3
Index i år, förändring i procent-24,3

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons