Diageo sålde mer än väntat

Spritjätten Diageo redovisar en omsättning som var högre än väntat under första halvåret. Rörelsevinsten var också högre än väntat.

Omsättningen steg 15,8 procent till 7 957 miljoner pund (6 874). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 7 730.

Den organiska försäljningstillväxten var 20 procent, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar som låg vid 16,7 procent.

Rörelseresultatet blev 2 743 miljoner pund (2 239). Rörelsemarginalen var 34,5 procent (32,6).

Justerat rörelseresultat uppgick till 2 773 miljoner pund (2 256), väntat var 2 630, med en justerad rörelsemarginal på 34,8 procent (32,8).

Diageo upprepar att man räknar med att växa med 5-7 procent på medellång sikt och att rörelseresultatet växer med 6-9 procent.

Inför det andra halvåret spår bolaget att momentum vad gäller försäljning fortsätter, men betonar också att man möter tuffare jämförelsetal. I det kortare perspektivet räknar bolaget med volatilitet.

Rörelseresultatet väntas växa organiskt mer än försäljningen under det andra halvåret.

Diageo, MGBPH1-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusH1-2020/2021FörändringNettoomsättning7 9577 7302,9%6 87415,8%Rörelseresultat2 7432 23922,5%Rörelsemarginal34,5%32,6%Rörelseresultat, justerat2 7732 6305,4%2 25622,9%Rörelsemarginal, justerad34,8%34,0%32,8%Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons