Copyright Agent ökar omsättning men minskar resultatet – följer strategisk plan

Danska upphovsrättsbolaget Copyright Agent redovisar ökande omsättning under helåret 2021 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade. Totalt sett följer bolaget sin strategiska plan.

Omsättningen steg 96,4 procent till 11 miljoner danska kronor (5,6).

Rörelseresultatet blev -8,4 miljoner danska kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt blev -7,1 miljoner danska kronor (-2,1).

Bolaget har nu ökat antalet anställda med 71 procent under räkenskapsåret och täcker nu 167 procent fler marknader än vad man gjorde i samband med att bolagets noterades i somras.

Copyright Agent uppger att den starka efterfrågan gör att bolaget har säkrat ett antal nya danska och internationella kunder under året.

Copyright Agent skriver i sin rapport att utvecklingen av resultatet följer den strategiska planen.

Copyright Agent, Mdkk20212020FörändringNettoomsättning115,696,4%Rörelseresultat-8,4-2,6Nettoresultat-7,1-2,1

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons