Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

Medicinteknikbolaget Calmark ändrar sin kommunikationspolicy gällande försäljning och order. Syftet är att öka transparensen kring lansering och försäljning av bolagets produkter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Följande policy angående försäljning kommer att gälla framgent:
* Den första ordern från ett nytt land eller distributör om ett land bearbetas av fler distributörer.
* Order som anses vara väsentligt för bolaget oavsett ordervärde.

Calmark kommer även fortsättningsvis att iaktta den informationsplikt som åläggs bolaget genom avtalet med Spotlight Stock Market samt övriga tillämpliga lagar och regler.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons