Brandbee i partnerskap med nordiskt fastighetsbolag – får order värd initialt 1 miljon

En av nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden har valt onlinevideobolaget Brandbee som partner digital analys och CRO. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet är löpande och innefattar dels en fast intäkt samt en löpande intäkt varje månad. Avtalet bedöms ha ett initialt ordervärde om 1 miljon kronor under de tolv första månaderna.

Uppdraget innefattar bland annat att löpande stödja den icke namngivna kunden i strävan för att bli mer datadrivna i sina beslut genom digitala analysmodeller.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons