BNP Paribas Global Environment minskade 5,87 procent i augusti – avyttrat Intertek

Fonden BNP Paribas Global Environment C minskade 5,87 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 17,18 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltarna att augusti startade på en relativt positiv ton trots att fondens utveckling avslutade månaden negativt. Man skriver att oron för den stigande inflationen och kommande räntehöjningar återigen blossade upp, särskilt efter Jerome Powells tal på centralbanksmötet i Jackson Hole.

De innehav som utvecklades bäst för fonden under perioden var Trane Technologies, Deere, Waste Management, Shimano och Republic Services.

I den negativa vågskålen återfanns Koninklijke DSM, Waters Corp, Schneider Electric, Orsted och Ansys.

Gällande fondens aktivitet så ökade man sina defensiva positioner i Eurofins samtidigt som man avyttrade innehavet i Intertek.

”Börsutvecklingen har hittills dominerats av mer cykliska sektorer som energi och material som har blomstrat mitt i geopolitiska och inflationära bekymmer. Men den globala ekonomin verkar nu gå in i en period med avtagande tillväxt, under vilken investeringsteamet förväntar sig att företag med mer pålitliga operativa profiler ska överträffa mer ekonomiskt känsliga företag med hög hävstångseffekt som vanligtvis utgör cykliska sektorer”, skriver förvaltarna.

BNP Paribas Global Environment C, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,87
Index MM, förändring i procent-2,84
Fond i år, förändring i procent-17,18
Index i år, förändring i procent-7,02

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons