Avanza hade ett justerat nettoutflöde på 4,6 miljarder kronor under november

Publicerad

Nätmäklaren Avanza hade ett nettoutflöde 6 050 miljoner kronor under november.

Siffran är påverkad av en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -1 430 miljoner kronor till Future Pension. I nettoinflödet för november ingår även ett utflöde på -4 400 miljoner kronor kopplat till förvaltaraffären.

Justerat för detta blev nettoutflödet 4 620 miljoner kronor, att jämföra med ett positivt inflöde om 9 440 miljoner kronor samma period året innan och 10 miljoner under föregående månad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avanza adderade 3 300 nya kunder under november och har nu totalt 1 770 700 kunder.

Sparkapitalet uppgår till 680,2 miljarder kronor, en ökning med 2 procent mot föregående månad men en minskning med 13 procent mot samma period förra året.

Antalet courtagegenererade noter per handelsdag steg 13 procent mätt i månadstakt och landade på 150 000 stycken. Mätt i årstakt motsvarar det en minskning på 41 procent.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons