Active Fastighet förvärvar fem fastigheter i Västerås

Active Fastighet och Tarnhelm Fastigheter förvärvar, via ett gemensamt joint venture, fem lager
och industrifastigheter i Irsta Industriområde, Västerås.

– Vi är mycket nöjda med detta ”klusterförvärv” som ger oss ett större sammanhållet bestånd att förvalta men också att utveckla och förädla. Det är inte ofta möjligheten ges till denna typ av förvärv, och speciellt inte på ett så attraktivt läge, så vi är tacksam att säljaren valde oss som nya ägare Vi ser mycket stora utvecklingsmöjligheter och ser fram emot vårt fortsatta arbete med vårt nya fastighetsbestånd inom Irsta Industriområde, säger Patrik Sarin, styrelseordförande för Active Fastighet, i en kommentar.

Förvärvet omfattar 36 000 kvadratmeter mark, 12 000 kvadratmeter uthyrd lokalarea samt 8 000 kvadratmeter outvecklade byggrätter.

Inget transaktionsvärde anges.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons