Acosense får order från bruk i mellansverige

Instrumentföretaget Acosense har fått en ordet från ett pappers- och massabruk i västra Svealand där målsättningen är att detektera inblandning av kortfiber i långfibern från massatorn till pappersmaskin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kunden har valt att gå på Acosense licensmodell varför affären på kort sikt kommer ha en mindre omsättningspåverkan.

Acosense skriver att det idag inte finns någon aktör som kontinuerligt kan mäta förändringar i fiberlängd och att dagens teknik kräver att man löpande tar ut fysiska prover.

”Dessa analysatorer är oerhört kostsamma vilket gör att man ofta får använda en och samma analysator på flera linjer samtidigt. Givet att Acosense har ett instrument som kontinuerligt kan mäta förändringar över dygnets alla 24 timmar, utan att behöva ta fysiska prover, har en ansats gjorts för att förenkla denna analysprocess”, skriver bolaget.

– Jag är mycket glad över att kunna meddela att vi nu adderat ytterligare en kund till vår kundportfölj samt för att applikationsområdet ”fibermätning” nu lämnat labbstadiet. För berörda kunder är det av ytterst vikt att ha bra kontroll över detta processteg då det finns risk för att för mycket kortfiber kan leda till kostsamma konsekvenser så som dålig kvalité och i värsta fall banbrott, och givet att vår teknik kan analysera processteget på ett helt nytt sätt så finns det för oss på Acosense här en enorm framtida potential, säger Karl Nilsson, vd Acosense.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons