Annons

Annons

Riksbanken

Sedan Riksbankens höjning av reporäntan i december har nu ett flertal banker höjt sina bolåneräntor. Landshypotek Bank sitter still i båten. Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank, förklarar varför.

Mycket tyder på en allt tilltagande impotens från Riksbanken när det gäller penningpolitiken. Politikerna verkar rädda för att släppa ut den onde anden ur flaskan – att ifrågasätta det finanspolitiska överskottsmålet, skriver Realtids Per Lindvall.

Förutsättningarna för en inflation nära målet om 2 procent fortsätter att vara goda, skriver Riksbanken och uppger att en majoritet av ledamöterna därför bedömde att det var lämpligt att höja reporäntan.

 Nordea höjer räntan på bolån med tre månaders bindningstid i Sverige. Justeringen följer Riksbankens höjning av reporäntan i förra veckan. Detsamma gör Handelsbanken och Länsförsäkringar.

De som hittills kommenterat Riksbankskommitténs utredning, har missat att klargöra vad som gör uppdateringen av Riksbankslagen rent fientlig mot staten och i förlängningen folket. Det skriver Carolina Sundell, ekonomijournalist och samhällsdebattör.

Det finansiella rörmokeriet fungerar inte som det borde. Realtids Per Lindvall förklarar vad som händer när det blir stopp i systemen.

SBAB:s chefsekonom Robert Boije anser att tajmingen av Riksbankens räntehöjning är märklig. Riksbanken är inte heller tydlig med skälen till höjningen vilket riskerar att skada förtroendet för penningpolitiken och dess effektivitet.

Riksbanken höjer styrräntan till 0 procent. Vice riksbankscheferna Anna Breman och Per Jansson reserverade sig mot beslutet.

I sin senaste rapport sänker Konjunkturinstitutet prognosen för BNP-tillväxten. Realtids Per Lindvall ser samtidigt en tydlig brist på analys och konstaterar att kritiskt tänkande och argumenterande är en bristvara.

Sidor