Annons

Annons

Riksbanken

Riksbanken stödjer regeringens syfte att minska den skattefördel som finanssektorn i Sverige har för att den är momsbefriad. Dock misstänker Riksbanken att möjligheten att bedriva tillsyn över finansiell verksamhet kan försvåras om förslaget om finansskatt träder i kraft.

Reporäntan behålls på −0,50 procent och det är fortsatt mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.

Den svenska riksbanken har dragit igång ett projekt som ska utvärdera hur en digital valuta som backas upp av en centralbank skulle kunna se ut och vilka utmaningar det innebär.

Trots alla varningar om fastighets- och bostadskrasch så fortsätter priserna bara att stiga. Skälet är centralbankernas stödpolitik som pressar ner räntorna. En ny omgång stöd kan nu vara på väg. Genomförs dessa är det motiverat med ytterligare prisuppgångar med 15-20 procent på kommersiella fastigheter och även på bostadsrätter i Sverige, menar Anders Elgemyr.

Riksbankschefen säger i en intervju med Financial Times att Sveriges finanssektor är bättre rustad än många för att klara av minusränta. Samtidigt är han orolig över hushållsskulderna och vill se en lösning på bostadsproblematiken från regeringen.

Sidor