Annons

Annons

Riksbanken

"I den mån Riksbanken gjort bedömningen att man inte fått den effekt man velat genom att hålla reporäntan på negativa tal och att man av det skälet därför vill justera upp reporäntan, bör det i så fall tydligt kommuniceras." Det skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

”Jag tillhör de som gärna skulle vilja se att Riksbanken tolkar inflationsmålet med en högre grad av flexibilitet än vad som görs idag.”  Så skrev Anna Breman i en debattartikel som publicerades på Realtid tidigare i år.

Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Anna Breman till ny direktionsledamot i Riksbanken. Breman efterträder Kerstin af Jochnick som lämnade Riksbanken i oktober 2019 för att arbeta på ECB.

Världsekonomin tappar fart, vilket sätter avtryck i svensk ekonomi, men bilden av konjunkturläget är splittrad och allt är inte nattsvart. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Alla ska ha tillgång till statliga pengar i både fysisk form och digital form, och självklart även kunna betala med dem. Det skriver riksbankschefen Stefan Ingves i en debattartikel i Aftonbladet och efterlyser en nordisk digital betalunion.

Konjunkturen mattas av snabbare än väntat, men flera ledamöter betonade att avmattningen innebär en normalisering av ett läge som varit starkt i många år.  Det noterades vid Riksbankens penningpolitiska möte den 23 oktober.

Riksbankens besked om de fortsatt räknar med höja räntan i december gav ny kraft till kronan, som inledningsvis stärktes rejält, men uppgången har nu delvis mattats, medan svenska korträntor stiger.

I linje med prognosen från september har Riksbanksdirektionen, med Stefan Ingves i spetsen, beslutat att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent, men håller fortfarande fast vid att en höjning i december är trolig.

Fredagens panel svarar på frågor om vad som hittills är känt om Riksbanksutredningen. De flesta experterna tror inte att det kommer påverka penningpolitiken och en del efterlyser förslag om ökad hänsyn till andra faktorer som finansiell stabilitet.

Framöver kommer Riksbanken att behöva politikernas godkännande för inflationsmålet. Det blir resultatet om utredningen om hur Riksbanken ska arbeta leder till nytt regleverk.

Sidor