Annons

Annons

Oscar Properties

Oscar Properties  har idag avyttrat fastigheten Nacka Sicklaön 118:2  via bolagsförsäljning av aktierna i dotterbolaget Planiavägen Fastighet. Resultateffekten beräknas uppgå till 80 Mkr.

Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den förestående företrädesemissionen. Syftet är att skapa större möjlighet att beakta utfallet i utbyteserbjudandet.

 Dagens bolagsstämma i Oscar Properties beslutade att godkänna styrelsens förslag om det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Finansmannen Mats Gabrielsson är en de fyra som åtagit sig att teckna i Oscar Properties nyemission. Han ser bra substans i bolaget och berättar att han inte hade några krav på Oscar Engelbert inför tecknandet, men ser att beslutet om slopad lön och bonus är "en renlighetssak".

Sidor