Annons

Annons

Latour

Gustaf Douglas investmentbolag Latour förvärvar Minor, genom LSAB Group.

Investmentbolaget Latour har genom dotterbolaget Bemsiq tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Noda som är ett svenskt mjukvarubolag inom energieffektivisering.  Säljare är bland annat Sjätte AP-fonden och bolagets grundare.
 

Familjen Douglas investmentbolag Latour har förvärvat cirka 14,5 miljoner aktier, motsvarande 26,7 procent, i Alimak Group från Triton-ägda Apolus Holding för nära 2 miljarder kronor.

Investmentbolaget Latours substansvärdet ökade till 96 kronor per aktie vid halvårsskiftet 2017 jämfört med 87 kronor per aktie vid årsskiftet. Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4,7 miljarder kronor. Bolagets vd flaggar också för nya investeringar.

Vd Jan Svensson ser goda förutsättningar för en fortsatt förvärvsaktivitet under 2017. "Vår goda finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5 miljarder kronor", skriver han i vd-kommentaren.

Latours industrirörelse växer. Orderingången ökar med 15 procent, nettoomsättningen med 14 procent och rörelseresultatet med 17 procent, enligt bokslutsrapporten för 2016.

Under året har värdet på Latours börsportfölj ökat med 11 procent, vilket kan jämföras med SIXRX som ökade med 6 procent.

Affärsområdet Swegon förvärvar tillverkare av brand- och luftdistributionsprodukter.

Latour presenterar starka siffror i andra kvartalsrapporten för 2016 och vd och koncernchef Jan Svensson kallar kvartalet för bästa någonsin.

Sidor