Annons

Annons

Latour

Latours industrirörelse fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och organiskt och där samtliga affärsområden bidrar positivt, visar investmentbolagets halvårsrapport.

Latours helägda bolag, Nord-Lock Group, köper samtliga aktier i det spanska distributionsföretaget IDQ Investigación Diseno y Calidad, S.A.U. (IDQ).

Investmentbolaget Latour har genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group tecknat avtal om att förvärva det amerikanska bolaget Johnson Level & Tool.

Gustaf Douglas investmentbolag Latours substansvärde ökade med 4,1 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Koncernens resultat efter skatt ökade med 6 procent. “Industrirörelsen redovisar det bästa första kvartalet någonsin”, kommenterar vd:n Jan Svensson.

I samband med renodlingen av verksamheten säljer Latour Industries Kabona till Nordomatic AB.

Värdet i investmentbolagets Latours börsportfölj ökade med 11,9 procent under 2017.

Latour ökar substansvärdet med 15,5 procent  under niomånadersperioden 2017 jämfört med börsindex som ökade med 12,5 procent under perioden.

Jan Svensson lämnar vd-positionen i Latour den 31 augusti 2019. Johan Hjertonsson är hans efterträdare. "Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö", säger Latours ordförande Olle Nordström. 

Sidor