Annons

Annons

Latour

Gustaf Douglas investmentbolag Latours substansvärde ökade med 4,1 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Koncernens resultat efter skatt ökade med 6 procent. “Industrirörelsen redovisar det bästa första kvartalet någonsin”, kommenterar vd:n Jan Svensson.

I samband med renodlingen av verksamheten säljer Latour Industries Kabona till Nordomatic AB.

Värdet i investmentbolagets Latours börsportfölj ökade med 11,9 procent under 2017.

Latour ökar substansvärdet med 15,5 procent  under niomånadersperioden 2017 jämfört med börsindex som ökade med 12,5 procent under perioden.

Jan Svensson lämnar vd-positionen i Latour den 31 augusti 2019. Johan Hjertonsson är hans efterträdare. "Johan är en mycket uppskattad ledare som har haft förmågan att bygga framgångsrika företag i en internationell miljö", säger Latours ordförande Olle Nordström. 

Gustaf Douglas investmentbolag Latour förvärvar Minor, genom LSAB Group.

Investmentbolaget Latour har genom dotterbolaget Bemsiq tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Noda som är ett svenskt mjukvarubolag inom energieffektivisering.  Säljare är bland annat Sjätte AP-fonden och bolagets grundare.
 

Familjen Douglas investmentbolag Latour har förvärvat cirka 14,5 miljoner aktier, motsvarande 26,7 procent, i Alimak Group från Triton-ägda Apolus Holding för nära 2 miljarder kronor.

Investmentbolaget Latours substansvärdet ökade till 96 kronor per aktie vid halvårsskiftet 2017 jämfört med 87 kronor per aktie vid årsskiftet. Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4,7 miljarder kronor. Bolagets vd flaggar också för nya investeringar.

Sidor