Annons

Annons

Klövern

Tobin Properties genomför två emissioner, en riktad emission samt en företrädesemission, där Klövern kan förvärva aktier motsvarande ett värde av 150-202 miljoner kronor.

Klövern ökar intäkterna med 6 procent till 2.261 miljoner kronor och resultatet ökar med 15 procent till 2.410 miljoner kronor.

Klövern upprättar ett MTN-program med en ram uppgående till 10 miljarder kronor. Bolaget vill bredda kapitalförsörjningen samt få tillgång till en större investerarbas.

Fastighetsbolaget Klövern och det nordiska köpcentrumbolaget Citycon har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam utveckling av köpcentrumet Globen Shopping i Stockholm. Den totala investeringsvolymen uppgår till 2,5 miljarder kronor.

Fastighetsbolaget Klöverns intäkter ökade med 6 procent till 1,5 miljarder kronor under första halvåret 2017. Resultatet efter skatt ökade med 25 procent till 1,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,39 kronor per stamaktie.

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett rekordresultat för årets första kvartal. Resultatet före skatt på 1,02 miljarder kronor överstiger för första gången miljardstrecket och motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med Q1 2016.

Sidor