FinansNyhet

Arnhults nya fastighetsjätte får ok

Rutger Arnhults nya fastihetsjätte får ok av Konkurrensverket. Foto: TTRutger Arnhults nya fastihetsjätte får ok av Konkurrensverket. Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Konkurrensverket godkänner Corems förvärv av Klövern. Det sammanslagna bolagets fastighetsportfölj uppgår till cirka 75 miljarder.

Camilla Jonsson

Det var den 29 mars som Corem lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern  att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

I den förvärvande parten, Corem, kontrollerar Rutger Arnhult drygt 52 procent av rösterna via bolag.

Gårdarike, med Arnhults bror Urban Terling i spetsen, kontrollerar 17,5 procent av rösterna enligt Corems hemsida. Tillsammans sitter de på 69.5 procent av makten.

Annons

Även Klövern är i mångt och mycket en familjeangelägenhet.

Via bolag och de aktier som Corem redan äger i Klövern, har Rutger Arnhult redan 32,6 procent av rösterna. Urban Terling med sitt bolag Gårdarike sitter på 25,8 procent enligt Klöverns hemsida.

Det blir totalt 58,4 procent, vilket ganska exakt motsvarar rösterna hos de aktieägare i Klövern som redan accepterat erbjudandet.

Annons

Länsförsäkringar fonder som visat sig vara en trogen vapendragare till Rutger Arnhult är efter bröderna tredje största ägare med 4,1 procent av rösterna. Det betyder att om Länsförsäkringar även fortsättningsvis väljer att stötta Arnhult, så är i alla fall 63,5 procent av rösterna redan säkrade.

Det sammanslagna bolagets fastighetsportfölj uppgår till cirka 75 miljarder.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Corem erhåller samtliga för erbjudandet, och förvärvet av Klövern, erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta har Corem den 13 april 2021 anmält till Konkurrensverket att Corem kan komma att förvärva ensam kontroll över Klövern. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Konkurrensverket meddelade den 28 april 2021 sitt beslut att lämna förvärvet och sammanslagningen utan åtgärd. 

– Jag tror att marknaden kommer att uppskatta den förtydligade strukturen som affären innebär. Jag är långsiktig och ser stor potential för det sammanslagna bolaget, och affären stärker de kommersiella förutsättningarna för en fortsatt lönsam tillväxt. Med starka kassaflöden, en bred projektportfölj och förstärkt marknadsnärvaro skapar affären ett ledande nordiskt fastighetsbolag rustat för framtiden, sa Rutger Arnhult till Realtid när förvärvet kommunicerades.

Rutger Arnhult sitter inte längre i  Corems styrelse eller är vd för Klövern. Dessa uppdrag lämnade han för möjligheten att ta ordförandeklubban i Castellum som han är största ägare i.

Annons