Annons

Annons

Intesa Sanpaolo

Kredithanteringsbolaget Intrum minskade verksamhetsmarginalen inom kredithantering under det första kvartalet. Svagheter i Italien och även Spanien bidrar. Problemen är tillfälliga, intygar Thomas Moss, ansvarig för affärsstyrning och investerarrelationer på Intrum för Realtid.

Intrum Justitias italienska samarbetspartner Intesa Sanpaolo, förbereder en avyttring av en form av problemlån om 15,6 miljarder euro.

Italienska bankkoncernen Intesa Sanpaolo har accepterat kredithanteringsföretaget Intrums bud på 51 procent av bankens förfallna fordringar. Carval Investors är medinvesterare i affären.